NODARBĪBU SARAKSTS 2018./2019. AKADĒMISKĀ GADA PAVASARA SEMESTRIM

Studiju programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”, 3. un 4.kurss – INDIVIDUĀLAIS GRAFIKS

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

 

08.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

09.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.02.2019.

18.00-21.10

Diplomdarba sagatavošanas un aizstāvēšanas metodika

Prof., Dr.paed. Inta Čamane

Tikai 4.kursam

+4TZ, 4SD

 

16.02.2019.

**Bibliotēkas diena

22.02.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.02.2019.

10.10-13.20

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

Tikai 3.kursam

+1UD

 

01.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

02.03.2019.

12.40-16.00

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

Tikai 3.kursam

+1UD

 

08.03.2019.

**Bibliotēkas diena

09.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

15.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

16.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

22.03.2019.

**Bibliotēkas diena

 

23.03.2019.

10.00-13.20

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

Tikai 3.kursam

+1UD

 

29.03.2019.

18.00-21.10

Loģistika

Doc., MBA Aleksejs Hotuļovs

+1UD

 

30.03.2019.

09.15-14.15

Loģistika

Doc., MBA Aleksejs Hotuļovs

+1UD

 

05.04.2019.

18.00-21.10

Risku vadība un apdrošināšana

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Skype lekcija

 

06.04.2019.

10.00-13.10

Risku vadība un apdrošināšana

As.prof., Dr.sc.ing. Nadežda Novožilova

Skype lekcija

 

12.04.2019.

**Bibliotēkas diena

 

13.04.2019.

10.30

Menedžments

Prof., Dr.psych. Arkādijs Vocišs

 

 

19.04.2019.

SVĒTKI

 

20.04.2019.

SVĒTKI

 

26.04.2019.

18.00-21.10

Komerciālie aprēķini elektroniskās tabulās

Vieslekt., MBA Līga Brikmane

Tikai 3.kursam

PATST.DARBS

 

18.00

Diplomdarbu priekšaizstāvēšana un pirmsdiploma prakses aizstāvēšana

Komisija

Tikai 4.kursam

 

27.04.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

Tikai 3.kursam

+1UD

 

03.05.2019.

SVĒTKI

 

04.05.2019.

SVĒTKI

 

10.05.2019.

17.00-21.10

Konfliktoloģija

Doc., Vera Krieviņa

Tikai 3.kursam

 

11.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

17.05.2019.

18.00-21.10

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

Tikai 3.kursam

+1UD

 

18.05.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

Tikai 3.kursam

+1UD

 

24.05.2019.

16.30-21.10

Firmas finanšu vadība

Prof., Dr.oec. Ganna Rešina

Tikai 3.kursam

 

25.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

31.05.2019.

**Bibliotēkas diena

 

01.06.2019.

09.15-12.35

Varbūtības teorija un matemātiskā statistika

Vieslekt., Mg.paed. Rita Kozlova

Tikai 3.kursam

+1UD

 

07.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

08.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

14.06.2019.

18.00

Kursa darbu aizstāvēšana

 

Tikai 3.kursam

 

14.06.2019.

 

Diplomdarbu aizstāvēšana

Daugavpils filiālē

Tikai 4.kursam

 

15.06.2019.

 

 

15.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

21.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

22.06.2019.

**Bibliotēkas diena

 

 

*TV tilts – studenti pēc iepriekšējas vienošanās lekciju var apmeklēt klātienē BSA Rīgā Lomonosova ielā 4  vai filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                                  

 

L.Brikmane  +371 65233030, info@jk.bsa.edu.lv