NODARBĪBU SARAKSTS 2019./2020. AKADĒMISKĀ GADA RUDENS SEMESTRIM

Studiju programma maģistratūra  “SOCIĀLAIS DARBS” (maģistrantūra) +1SDmg (1.sem)

1.kurss, pilna laika dienas nodaļas latviešu plūsma

 

Datums

Laiks

Studiju disciplīna

Pasniedzējs

Piezīmes

27.09.2019.

**Bibliotēkas diena

28.09.2019.

09.05-14.05

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg. paed. Inita Gādmane

 

04.10.2019.

18.10-21.20

Pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija: publikācijas rakstīšana

Prof. Dr. paed. Inta Čamane

 

05.10.2019.

9.05-14.05

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg. paed. Inita Gādmane

 

11.10.2019.

**Bibliotēkas diena

12.10.2019.

09.05-12.25

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg. paed. Inita Gādmane

 

18.12.2019.

**Bibliotēkas diena

19.12.2019.

09.05-12.25

Kopienas sociālā darba teorijas un metodes

Vieslekt., Mg. paed. Inita Gādmane

 

25.12.2019.

**Bibliotēkas diena

26.12.2019.

**Bibliotēkas diena

01.11.2019.

18.10-21.20

Pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija: publikācijas rakstīšana- eksāmens

Prof. Dr. paed. Inta Čamane

 

Pētniecības ētika un pētījuma dizains makropraksē

02.11.2019.

**Bibliotēkas diena

08.11.2019.

**Bibliotēkas diena

09.11.2019.

**Bibliotēkas diena

15.11.2019.

18.10-21.20

Līderība, vadības kompetences un darbs komandā

Prof. Dr. paed. Inta Čamane

 

16.11.2019.

**Bibliotēkas diena

22.11.2019.

**Bibliotēkas diena

23.11.2019.

**Bibliotēkas diena

29.11.2019.

18.10-21.20

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr. paed. Līga Āboltiņa

 

30.11.2019.

09.05-14.05

Supervīzija sociālajā darbā

Doc., Dr. paed. Līga Āboltiņa

 

06.12.2019.

**Bibliotēkas diena

07.12.2019.

**Bibliotēkas diena

13.12.2019.

**Bibliotēkas diena

14.12.2019.

**Bibliotēkas diena

20.12.2019.

**Bibliotēkas diena

21.12.2019.

**Bibliotēkas diena

27.12.2019.

***SVĒTKI***

28.12.2019.

***SVĒTKI***

03.01.2020.

***SVĒTKI***

04.01.2020.

***SVĒTKI***

10.01.2020.

**Bibliotēkas diena

11.01.2020.

**Bibliotēkas diena

17.01.2020.

**Bibliotēkas diena

18.01.2020.

**Bibliotēkas diena

24.01.2020.

18.10-21.20

Sociālā labklājība un sociālā politika

Prof., Dr. sc. ing. Žanna Caurkubule

 

25.01.2020.

09.05.-14.05

Sociālā labklājība un sociālā politika

Prof., Dr. sc. ing. Žanna Caurkubule

 

31.01.2020.

**Bibliotēkas diena

01.02.2020.

**Bibliotēkas diena

07.02.2020.

**Bibliotēkas diena

08.02.2020.

**Bibliotēkas diena

 

 

**Bibliotēkas dienastudenti veic patstāvīgo darbu BSA vai citās bibliotēkās

 

UZMANĪBU – SARAKSTĀ IR IESPĒJAMAS IZMAIŅAS!                                                          

 

L.Brikmane  +371 65233030

info@jk.bsa.edu.lv